Ordinarie Öppettider

Klicka här!


Avvikande Öppettider
& Helgdagar

Klicka här!

 Nyheter för i år!

- Utökat sortiment med unika produkter för din utemiljö

- Större butiksyta

- Besök våran inomhusutställning för mark- och mursten, belysning och dekoration.

Läs mer här »

» Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Under 2002 påbörjade vi vårt miljöarbete på allvar. Det hela resulterade i en certifiering enligt ISO 14001 under juni 2003. Ett arbete som vi tar mycket allvarligt och som vi är oerhört stolta över att ha åstadkommit.

Certifikat (Pdf 708kb)

"Vi anser att vi måste anpassa våra levnadsvanor efter naturens förutsättningar."

Våra butiker skall präglas av miljöomsorg och kretsloppstänkande sätt bidra till en ständigt ökande miljömedvetenhet

Vi skall ständigt söka alternativ som ger miljömässiga förbättringar. Vi skall i möjligaste mån ställa miljökrav på våra leverantörer och välja de mest miljöanpassade produkter och tjänster vid inköp.

Vi skall aktivt inhämta och sprida kunskap inom vårt miljöarbete både externt och internt. En levande dialog ska integreras i verksamheten.